Aino 3/2018

Kädet savessa

Kuinka hyvä on Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelän 3D-hahmotuskyky?