Kuka lohduttaisi Nyyti ry:tä?

Mielenterveysongelmat ja yksinäisyys voivat halvaannuttaa opiskelijat. Avuksi rientäisi Nyyti ry, ellei sillä olisi omia ongelmiaan.