Kuokkavieras porvarien saunaillassa

Aino kuokkii.