Aino 2/2016

Uupuneet – Ainon selvitys jaksamisongelmista Aalto-yliopistossa

Aino selvitti kyselyllä, miten Aallossa jaksetaan. Tulokset kertovat, että yliopisto koettelee usein enemmän jaksamisen kuin älyn rajoja.