Laserkeilaa itsesi ulos luokkahuoneesta – Ainon vaihtoehtoinen opinto-opas


Teksti · words

Mitä kaikkea Aallossa voikaan opiskella? Kuluva lukuvuosi on tuonut tullessaan entistä ”poikkitieteellisempiä” ja ”käytännönläheisempiä” kursseja.

Laserkeilaus

laserkeilausPoikkitieteellinen opintokokonaisuus, joka on jatkoa kurssille Hohtokeilaus. Kurssille vaaditaan herkästi syttyvät moonbootsit, polarisoidut aurinkolasit ja vähintään kymmenen vuoden Star Wars -fanitus. Laserkeilaus on esitietovaatimus kurssille Laserkeilaus on Ice, jota vetää Obi-Wan Kenobiksi pukeutunut Markku Uusipaavalniemi.

Oikeasti: Maankäyttötieteiden laitoksen maisterikurssi Insinööritieteiden korkeakoulussa. Kurssin jälkeen opiskelijat ymmärtävät laserkeilauksen teoreettiset ja käytännön perusteet. Lisäksi opiskelijat osaavat arvioida laserkeilauksen soveltuvuutta eri tehtäviin ja soveltaa teoriaa laserkeilauksen lentojen suunnitteluun, aineiston luokitteluun ja lentolinjojen rekisteröintiin. Opiskelijat oppivat myös käytännössä luomaan 3D-malleja laserpistepilvistä.

GIS ABC

Kauppakorkeakoulun markkinointiviestinnän kurssi, jossa opetellaan teinitekstauksen perusteet. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa kommunikoida sujuvasti pelkästään lyhenteitä käyttäen. Kurssin nimi tulee sanoista Global Internet Social Animated Business Cats. Kurssi suoritetaan monimediaympäristössä eli Snapchatissa, Instagramissa ja Twitterissä. Vierailevana luennoitsijana toimii Ilkka Kanerva.

Oikeasti: Maankäyttötieteiden laitoksen maisterikurssi Sähkötekniikan korkeakoulussa. Kurssilla perehdytään paikkatietojärjestelmään (GIS, Geographic information system) ja omaksutaan sen ydinperiaatteet ja -lainalaisuudet. Opiskelija oppii käyttämään paikkatieto-ohjelmistoja ja käsittelemään paikkatietodataa. Kurssin lopussa opiskelija osaa käyttää ohjelmistojen perustoimintoja ja hallitsee yksinkertaisen data-analyysin sekä karttojen laatimisen.

Ulos luokkahuoneesta!

Arkkitehtuurin peruskurssi, jonka aikana pyritään löytämään rakennuksesta ulko-ovi. Käytännön harjoituksissa harjoitellaan muun muassa nopeaa poistumista hätätilanteita varten. Kurssi on pakollinen kaikille niille, jotka opiskelevat vielä Arabiassa. Tavoitteena on poistua Arabian tiloista mahdollisimman nopeasti kohti Otaniemeä. Kurssin sponsorina toimii muuttopalvelu Niemi.

Oikeasti: Kuvataidekasvatuksen kanditason kurssi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Tavoitteena on tutkia taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia ympäristökasvatuksena ja yhteisöjen voimavarana. Kurssilla lähdetään ulos luokkahuoneesta ja palataan perusasioiden ääreen: ihmisen mittakaavat, sitoutuminen ja taiteen tekemisen vähimmäisedellytykset. Kurssilla mennään leirille ja pidetään lokikirjaa.

Gas Dynamics

Otaniemen huippulaboratoriossa eli ilmastoimattomassa vakuumiumpiossa suoritettava intensiivikurssi, jonka oppimistavoitteena on syyllistäminen ja hajuaistin kehittäminen. Joka luennon alussa syödään puoli kiloa lehtikaalia. Kokeilevaa opetusmetodia ja hermeettistä luokkahuoneympäristöä hyödyntävä kurssi on kuin koko periodin kestävä murhaajaleikki. Kurssin edetessä harjoitellaan myös Heimlich-otteita. Kuka on syyllinen?

Oikeasti: Sovelletun mekaniikan laitoksen kurssi Insinööritieteiden korkeakoulussa. Perusteet kaasudynamiikasta, säilymislakien yhtälöistä, ilmastoinnin kulun ilmiöistä, paineaalloista sekä äänen nopeuden ylittävästä virtauksesta.

Managing innovative sales

laserkeilaus2

Dynaaminen oppimiskokonaisuus, jossa opit kaiken, mitä nykyajan työelämässä tarvitaan. Kurssilla simuloidaan tosielämän tilanne, jossa myyntijohtaja, toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja eivät kukaan tiedä, mitä ollaan tekemässä. Kurssin aikana tehdään kuitenkin AppStoreen 342 eri kännykkäpeliä. Kun yksi niistä mahdollisesti myy, seuraavassa vaiheessa annetaan talouslehtiin kymmeniä haastatteluja.

Oikeasti: Markkinoinnin maisterikurssi Kauppakorkeakoulussa. Kurssin käynyt opiskelija saa kattavan ymmärryksen innovaatioiden myynnistä, myyntityöstä ja myynnin johtamisesta sekä akateemisessa että työelämän kontekstissa. Opiskelija oppii myynnin dynamiikkaa ja haasteita sekä analysoimaan ja ratkaisemaan myynnin eri ongelmia. Kurssilla keskitytään myyntiin erityisesti uusien liiketoimintamallien ja startupien parissa.

Kokonaisilmaisu

Kielikeskuksen järjestämä fyysinen kurssi, joka on jatkoa kurssille Puolikas ilmaisu. Luennoilla harjoitellaan kokonaisten lauseiden muodostusta feministisestä näkökulmasta. Kurssille ei hyväksytä osallistujia, joiden sukupuoli-identiteetti on epäselvä. Kurssin vetäjänä toimii professor in practice, eli miimikko. Lopputentti on suullinen.

Oikeasti: Kuvataidekasvatuksen kanditason kurssi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Sisältö: Kehollisuuden ja kokemuksellisuuden tarkastelu. Eri aistinalueiden sekä kuvan, draaman, äänen ja liikkeen yhteyksien ja erojen tarkastelu. Arkipäivän tottumusten tutkiminen moniaistisuuden ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta. Pohditaan ajattelemista ja vuorovaikutusta taiteellisessa toiminnassa.

Challenge Breakers

Tutustumisluennolla syödään lehmän aivoja. Toisella luennolla sukelletaan iilimatoaltaasta avain, jolla saa avattua seuraavan artikkelipaketin. Kurssin osallistujia karsitaan luentosarjan edetessä. Mukaan ei pääse, ellei ole spartalaissotilaan näköinen adonis tai bikinimalli. Kurssin sponsorina toimii Dream Broker.

Oikeasti: Design Factoryn järjestämä kanditason kurssi. Poikkitieteelliset opiskelijaryhmät valitsevat myytin tai urbaanin legendan, jonka totuudenmukaisuutta ryhmät testaavat empiirisillä kenttäkokeilla. Kokeiden tulokset ja ilmiöt perustellaan tieteellisesti. Kurssin lopputyöt toteutetaan videoina TV-sarjan Myytinmurtajat hengessä.

Management of Uncertainty

on 2010-luvulta lähtien korvannut pysyvästi valikoimista poistuneen kurssin Management of Certainty. Kurssin läpäiseminen on kaikille opiskelijoille epävarmaa. Jotain luentoja ehkä järjestetään, tai sitten ei. Kurssilla saattaa mahdollisesti olla jotain suoritusvaatimuksia. Ei sitä koskaan tiedä.

Oikeasti: Tuotantotalouden maisteritason kurssi Perustieteiden korkeakoulussa. Kurssilla käsitellään epävarmuuden lähteitä ja epävarmuutta ilmiönä projektiperustaisessa liiketoiminnassa. Perinteistä projektien riskienhallintaa laajennetaan käsittämään holistisemmat sekä tilannekohtaisemmat johtamisratkaisut.

Suodattimet

Kurssi muodostuu käytännönläheisistä suodatusharjoituksista. Oppimistavoitteena on oppia käyttämään luovalla tavalla esimerkiksi suodatinpusseja, Lotus Embo -talouspaperia sekä kuukautissiteitä. Kurssi järjestetään siihen aikaan kuusta. Kurssin aikana suulaimmat opiskelijat harjoittelevat myös filtteröimään omia puheitaan.

Oikeasti: Radiotieteen ja -tekniikan laitoksen kurssi Sähkötekniikan korkeakoulussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisesti passiivisten piirien peruslainalaisuuksia ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Sisältö: piirisynteesin perusteita, sirontaparametrit, suodatinapproksimaatiot, siirtojohtosuodattimet.

Väkivallan tabu – kuvia kielletystä

Kurssin vetäjänä toimii oudosti käyttäytyvä perhetuttu. Opintokokonaisuuden aikana tarkastellaan hämärimpiä valokuvia hänen kovalevyltään. Lopputyönä opiskelijat rekonstruoivat kuvaustilanteita mm. aamuneljän grillijonossa. Vierailevina luennoitsijoina esiintyvät Matti Nykänen sekä Tauski.

Oikeasti: Taidepedagogiikan kanditason kurssi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Tavoitteena on ruumiillisen, henkisen ja rakenteellisen väkivallan näkökulmista purkaa väkivaltaa sisältävien kuvien ja niiden pohjana olevien ilmiöiden merkityksiä.

laserkeilaus3

KUVITUS ROBERT LÖNNQVIST