Rukous tarvitsee tilaa

&
Teksti · words

Aallossa opiskelevat muslimit toivovat tilaa, jota he voisivat käyttää rukoushuoneena. Ainakaan vielä ei sellaista ole heille heltiämässä.

Julkaistu Ainossa 5/2011.

Islaminuskoon kuuluu viidesti päivässä rukoileminen.

”On vaikea rukoilla koulupäivien aikana, kun kampuksella ei ole tilaa sitä varten”, sanoo Aallossa opiskeleva muslimi Abdalla Taha. Joskus joku Otaniemen islaminuskoisista tutkijoista kutsuu Abdallan rukoilemaan työhuoneeseensa. Muulloin hän jättää päivärukouksen väliin ja rukoilee iltaisin kotona. Perjantaisin hän käy moskeijassa. Tapiolassa asuva Somaya Arianfar puolestaan matkustaa yleensä lounastunnilla kotiin rukoilemaan.

Muslimien pyhän kuukauden, ramadanin, aikaan monet maallistuneetkin muslimit rukoilevat ahkerasti. Ramadanin ajaksi Otaniemen muslimit ovatkin saaneet käyttöönsä AYY:lta kerhotilan. Muslimit ovat pyytäneet ylioppilaskunnalta myös pysyvää rukouspaikkaa kampukselta.

”Mun mielestä tila kuuluisi olla. Olen kuullut ulkomailla opiskelevilta kavereilta ja sukulaisilta, että heidän yliopistoissaan on tiloja, esimerkiksi vanhoja luokkia, rukoilua ja tapaamista varten. Täälläkin tilat olisivat paikallaan, koska muslimiopiskelijoita tulee koko ajan lisää”, Abdalla sanoo.

AYY:n hallituksen puheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoo, että ylioppilaskunnassa vielä pohditaan, miten eri uskontokuntia voitaisiin tukea tasapuolisesti.

AYY:n tiloista vastaava tuottaja Otto Palonen sanoo, että mikään olemassa olevista ylioppilaskunnan tiloista ei sovellu muslimeiden rukoushuoneeksi. Ylioppilaskunnan suunnitelmissa ei myöskään ole rakentaa uusia tiloja.

Muslimit toivovat tilaa, johon mahtuisi vähintään 50 ihmistä rukoilemaan, ja jossa olisi peseytymismahdollisuus. Muslimit myös haluavat, että muiden uskontokuntien edustajat eivät käytä samaa tilaa rukoiluun. Siksi esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen hiljainen huone ei sovellu muslimeille rukouspaikaksi.

Aalto-yliopiston kansainvälistyvästä kampuksesta vastaava Leena Plym-Rissanen sanoo, että hänkin pähkäilee kysymystä muslimien toivomasta rukoushuoneesta. ”Tänne tulee ihmisiä erilaisista kulttuureista, ja se asettaa vaatimuksia sille, miten meidän kampus rakentuu. Tähän kuuluu eri uskonnoista tulevien rukoushetket, miten ne saataisiin sujuvasti meidän muslimien arkielämään”, Plym-Rissanen sanoo.

Hänen mukaansa nyt pohditaan, voitaisiinko suunnitteilla olevaan Aalto Villageen rakentaa rukoushuone. Aalto Villagen on määrä valmistua Otaniemeen vuonna 2020 on tulossa asuntoja tutkijoille ja opiskelijoille.

Tarkkoja lukuja muslimien määrästä Aalto-yliopistossa ei ole. Plym-Rissasesta olisi hyvä jos määrä olisi selvillä. ”Voi tietysti kysyä, pitääkö kaikille järjestää tiloja. Mutta muslimit ovat niin iso ryhmä, että olen ottanut asian esille. Rukoilu on heidän arkipäiväänsä, siksi se voitaisiin huomioida. Haluaisin uskoa, että pitkän tähtäimen suunnitelmissa tarve voidaan huomioida ja tila järjestyy”, Plym-Rissanen sanoo.