Yt meni, mitä tuli?


Teksti · words

Yt-hyrsky pyyhkäisi Aallosta 188 henkilöä, ja myös tiloista ja hankinnoista on säästetty. Aino selvitti, miten tämä näkyy käytännössä.

Käytettävyyden sivuaineopiskelija Jarno Lappalainen koki helmikuussa ikävän yllätyksen, kun kurssi, jolle hän oli ilmoittautunut, peruttiin sen alkamista edeltävällä viikolla. Syynä olivat Aallon tammikuussa päättyneet yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena kurssille ei saatu vetäjää.

Suomalaisten yliopistojen julkista rahoitusta leikataan vuosina 2016–2018 yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Aaltoon vähennykset jättävät tältä ajalta arviolta 136 miljoonan euron loven. Toisin sanoen vuonna 201 yliopistolla on käytettävissä vuositasolla noin 66 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015.

Suurimmat leikkaukset tekniikan aloille

Marraskuussa 2015 alkaneiden yt-neuvottelujen seurauksena Aalto-yliopistosta irtisanottiin yhteensä 188 henkilöä. Heistä 109 kuului opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja loput 79 muuhun henkilöstöön, kuten talous-, tietotekniikka- ja oppimispalveluihin. Professorit pidettiin neuvottelujen ulkopuolella.

Vaikka irtisanomisia kohdistui kaikkiin yliopiston laitoksiin, perustieteiden ja insinööritieteiden korkeakoulut kärsivät yt-neuvotteluiden suurimmat kolhut. Perustieteiden opetus- ja tutkimushenkilöstö vähenee vuoden 2018 loppuun mennessä yhteensä 63 henkilöllä*. Insinööritieteiden korkeakoulussa vastaava luku on 54*. Vertailun vuoksi: kauppakorkeakoulusta lähtee saman aikajanan puitteissa ”vain” 3* opetus- ja tutkimushenkilöstön edustajaa.

Suuret vähennykset Aalto SCI:ssä ja ENG:issä johtuvat osin tutkimusorganisaatioita rahoittavaan Tekesiin kohdistuvista leikkauksista.

”Merkittävä osa yliopiston rahoituksen leikkauksista johtuu Tekesin rahoituksen vähenemisestä. Henkilöstövähennyksiä kohdentuu siksi erityisesti tekniikan aloihin, joilla Tekesin rahoituksella on ollut suuri rooli”, sanoo viestintäpäällikkö Anu Salmi-Savilampi Aallon yliopistoviestinnästä.

Kurssien uudelleenjärjestelyä ja peruutuksia

Leikkaukset näkyvät erityisen selkeästi muun muassa käytettävyyden ja informaatioverkostojen koulutusohjelmissa. Vaikka yliopiston johdon pyrkimyksenä on ollut, että säästöt näkyisivät opiskelijoille mahdollisimman vähän, kursseilla on jouduttu tekemään joitain “erikoisjärjestelyjä”. Jarno Lappalainen ei siis ole ainoa, joka joutuu muokkaamaan opintosuunnitelmiaan kurssien peruuntumisen tai myöhästymisen takia.

Informaatioverkostojen killan Athenen opintovastaava Johanna Rantanen kertoo, että lukuisia infon ja käytettävyyden kursseja joudutaan järjestelemään uudelleen irtisanomisten vuoksi.

”Puolen vuoden irtisanomisajan takia vaikutuksia alkaa näkyä konkreettisemmin vasta syksyllä. Varmaa on, että monen kurssin vetäjä vaihtuu. Ensi vuonna opetussuunnitelmaa tehtäessä tiedetään paremmin, aiotaanko joitakin kursseja jättää pidemmällä aikavälillä kokonaan pois.”

Rantasen mukaan korvaavia kursseja saatetaan etsiä peruuntuneiden tilalle myös muista Aallon korkeakouluista. Infon kannalta näitä voisivat olla esimerkiksi kauppakorkeakoulu tai taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

”Sekä opiskelijoiden että koulun johdon tavoitteena on, että yt:t eivät vaikuttaisi kurssitarjontaan tai oppimissisältöihin”, Rantanen sanoo.

Tiivistymistä Otaniemeen ja Otaniemessä

Henkilöstövähennykset kattavat vain noin neljänneksen Aallon julkisen rahoituksen leikkauksista. Niiden lisäksi vähennyksiä pyritään kattamaan tila- ja hankintasäästöillä sekä hakemalla lisärahoitusta.

”Tilojen käytön tiivistäminen ja tehostaminen merkitsee sitä, että kuluvana vuonna noin tuhannen Aallon henkilökuntaan kuuluvan työtila muuttaa”, Anu Salmi-Savilampi sanoo.

Aallolla on nyt käytössä neljänneksen tai viidenneksen pienempi pinta-ala on kuin ennen.

”Toisaalta tämä on ollut yliopiston suunta jo aiemminkin. Kampusta pyritään tiivistämään Otaniemeen ja Otaniemessä”, sanoo koulutuspolitiikan asiantuntija Susanna Koistinen AYY:n edunvalvonnasta.

Vaikutukset näkyviin parin vuoden kuluessa

Aallon yt-neuvotteluprosessi oli avoin, ja tiedotustilaisuuksia järjestettiin yliopiston henkilöstölle säännöllisesti. Hankalaksi yksityiskohtaisen tiedotuksen tekee neuvottelujen luottamuksellisuus – irtisanomisista ei voi julkaista tietoa, elleivät niiden kohteena olleet halua itse kertoa niistä.

”Neuvottelujen jälkeisissä irtisanomisissa on kunnioitettava tarkasti ihmisten omaa tahtoa tiedotuksen suhteen. Opiskelijat olisivat tarvinneet tiedon säästötoimenpiteiden vaikutuksista opetusjärjestelyihin aiemmin, sillä irtisanomiset osuivat nyt ikävästi keskelle lukukautta. Käytännössä tätä tietoa oli kuitenkin mahdotonta antaa”, AYY:n Susanna Koistinen sanoo.

Athenen Johanna Rantasen mukaan leikkaukset tulivat täytenä yllätyksenä opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle.

”Tällä hetkellä sekä opiskelijat että henkilökunta ovat epätietoisia, ja tietoja tulee tipoittain. Pettymys on tietysti myös suuri. Toisaalta opetussuunnitelmaan luotetaan. Koulun velvollisuus on järjestää opetus, joka on luvattu.”

Koistisen mukaan tunnelma yliopistolla on ollut yt-neuvottelujen jälkeen rauhallinen, joskin paikoin hieman lamaantunut.

”Leikkaukset ja irtisanomiset eivät johtuneet Aallon toiminnasta vaan valtion tekemistä päätöksistä. Käytännössä näemme vaikutukset vasta parin vuoden sisällä, joten nyt on liian aikaista kirota tai huokaista helpotuksesta. Huoli tulevaisuudesta on toki mukana koko ajan.”


 

Mitä pitää tehdä, jos oma kurssi perutaan, koulutuspolitiikan asiantuntija Susanna Koistinen AYY:n edunvalvonnasta?

”Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä opintokoordinaattoreihin. Koulutusohjelman tulisi ensisijaisesti tiedottaa muutoksista ja korvaavista suoritusmahdollisuuksista. Jos kysymyksiin ei tunnu löytyvän vastausta, kannattaa ottaa yhteyttä ohjelman tai laitoksen johtajaan. Myös opiskelijajärjestöillä ja killoilla on hyvin ajankohtaista tietoa tilanteesta.”

 

* Lukuihin sisältyvät irtisanoutumiset, eläköitymiset, määräaikaisten tehtävien päättämiset ja muut muutokset.

Juttua varten on lisäksi haastateltu insinööritieteiden korkeakoulun dekaania Gary Marquisia sekä perustieteiden korkeakoulun dekaania Risto Niemistä. Aallon intranetissä on yt-neuvotteluista julkaistu materiaali, jota pääsee tarkastelemaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Kuva Bethany Legg